Blog

28-29 wrzesień – TESTY !!!

Zgodnie z zapowiedzią z sierpnia ruszamy z testami!

Każdy zawodnik (od rocznika 2012 i starsi) zostanie poddany 12-stu testom zarówno motorycznym jak i technicznym.

Wyniki zostaną wprowadzone do Międzynarodowej Platformy Scoutingowej FOOTBALL LAB, a każdy rodzic otrzyma dostęp do konta swojego dziecka!

Harmonogram testów: ul. Warszawska 294A – Orlik przy G-1

28.09. sobota:

15:00 – 19:00 Roczniki: 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2012

29.09. niedziela:

9:00 – 13:00 Roczniki: 2003 / 2004 / 2009 / 2010 / 2011